Spørretimespørsmål fra Berit Brørby (A) til helseministeren

Om ev. planer om å endre praksisen med lukkede styremøter i helseforetak og regionale helseforetak

Datert: 07.03.2002
Besvart: 13.03.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): Statens overtakelse av bl.a. sykehusene innebærer organisering og styring gjennom en helseforetaksmodell for å sikre entydig ansvar og et bedre helsetilbud til befolkningen. Det er oppnevnt styrer både for helseforetakene og for de fem regionale helseforetakene. I foretaksloven er det ikke noe pålegg om lukkede styremøter, men det ser dessverre ut til at de aller fleste styrene er lukket for offentligheten.

Har statsråden planer om å endre praksisen med lukkede styremøter?


Les hele debatten