Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til sosialministeren

Om at det er oppdaget saksbehandlingsfeil i 80 pst. av nær 1000 trygdesaker som en erfaren jurist har gjennomgått, og hva som vil bli gjort for å rette på forholdene

Datert: 07.03.2002
Besvart: 13.03.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): I åtte av ti av de nærmere tusen trygdesaker som en erfaren rettshjelper og jurist har gjennomgått, er det oppdaget feil i saksbehandlingen. I noen tilfeller har brukerne tapt hundretusener av kroner over flere år. Regelverket er komplisert, og klienter får ikke sine rettigheter etter loven.

Hva vil statsråden bidra med for å rette på forholdene?


Les hele debatten