Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til statsministeren

Om hvorfor Kristent Pedagogisk Forum skal være ansvarlig for verdiprosjektet i skolen som statsministeren ønsker, og om hva slags verdier det skal fokuseres på

Datert: 07.03.2002
Besvart: 13.03.2002 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Gjennom media er Stortinget blitt kjent med at statsministeren ønsker å bevilge 4,5 mill. kr til en type verdikommisjon i skolen. Statsministeren oppgir som årsak til sitt verdiprosjekt at vi er vitne til en forvitring i det norske samfunnet hva gjelder moral og anstendighet.

Kan statsministeren utdype hvorfor nettopp Kristent Pedagogisk Forbund skal være ansvarlig, og hva slags verdier verdiprosjektet skal fokusere på?


Les hele debatten