Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til fiskeriministeren

Om å respektere prioriteringer kommuner har foretatt ved helhetlig disponering av land- og sjøarealer for å kunne forene ulike ønsker om utvikling av oppdrettsnæringen, f.eks. i Snillfjord kommune

Datert: 07.03.2002
Besvart: 13.03.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): En rekke kommuner har gjennom sine nærings- og arealplaner forsøkt å disponere land og sjøarealer på en helhetlig måte slik at man kan forene ulike ønsker om utvikling av oppdrettsnæringen. Dette gjelder blant annet Snillfjord kommune i Sør-Trøndelag.

I hvor stor grad vil sentrale myndigheter respektere de prioriteringer man lokalt har foretatt i forhold til slike saker?


Les hele debatten