Spørretimespørsmål fra Christopher Stensaker (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Om Riksarkivarens forslag om å flytte Nordlands-delen fra statsarkivet i Trondheim til avdelingen i Tromsø

Datert: 07.03.2002
Besvart: 13.03.2002 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Christopher Stensaker (FrP)

Spørsmål

Christopher Stensaker (FrP): I St.meld. nr. 22 for 1999-2000 står det at Riksarkivaren har foreslått å flytte Nordlandsdelen fra statsarkivet i Trondheim til avdelingen i Tromsø. Nå ser det ut som han planlegger denne flyttingen uten at de som blir mest skadelidende hvis det flyttes, det vil si brukerne, er informert om dette. En slik flytting vil legge hele det historiske miljøet rundt Nordlandsforskningen brakk.

Hvordan ligger saken i dag, og hva vil skje fremover?


Les hele debatten