Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til finansministeren

Om at kommunene også i år vil få ca. 300 mill. kr mindre i eiendomsskatteinntekter fra kraftverk enn for 2000 pga. nye verdsettelsesregler

Datert: 07.03.2002
Besvart: 13.03.2002 av finansminister Per-Kristian Foss

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Etter de nye verdsettelselsesreglene for kraftverk fikk kommunene fra 2000 til 2001 redusert sine eiendomsskatteinntekter fra ca. 1,2 mrd. kr til ca. 900 mill. kr. For landets kommuner sett under ett utgjør reduksjonen 25 pst., men for enkelte, som Kvinesdal, var bortfallet vesentlig større.

Er statsråden oppmerksom på at takstgrunnlaget for 2002 ikke er vesentlig endret i forhold til 2001, og at kommunene også i år vil få ca. 300 mill. kr mindre i skatteinntekter enn for 2000?


Les hele debatten