Spørretimespørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til samferdselsministeren

Om nærings- og handelsministerens utsagn om at statens aksjer i SAS bør selges

Datert: 07.03.2002
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 13.03.2002 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): SAS er den helt dominerende aktøren i norsk og skandinavisk luftfart. Arbeiderpartiet og mellompartiene har stått sammen om å mene at det er viktig for norske interesser at staten er deleier i SAS, på linje med den svenske og den danske stat. Senest i 1997 utgjorde disse partiene et flertall som mente at eierstrukturen var hensiktsmessig for å tjene norske interesser. Nærings- og handelsministeren fra Høyre har nylig i media sagt at statens aksjer bør selges.

Hva er statsrådens holdning?


Les hele debatten