Spørretimespørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om de negative virkningene som kutt i diettsatser for reise og i kjøregodtgjørelsen kan få for lønnsoppgjørets størrelse

Datert: 07.03.2002
Besvart: 13.03.2002 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Ifølge oppslag i Dagbladet 1. mars i år vil det fra 1. april bli dramatiske kutt i diettsatser for reise samt kutt i kjøregodtgjørelsen på 20 øre. Endringen i diettsatser vil trolig også gi en skattemessig konsekvens, og kommer i tillegg til skatteskjerpelsen som Stortinget nylig har vedtatt for firmabil og kjøregodtgjørelse.

Er ikke statsråden bekymret for de negative virkninger slike endringer kan få når det gjelder lønnsoppgjørets størrelse og tilpasningsviljen fra arbeidstakersiden?


Les hele debatten