Muntlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til nærings- og handelsministeren

Om muligheten til å beholde vannkraften som en nasjonal ressurs dersom hjemfallsretten bortfaller og Statkraft blir delprivatisert

Datert: 13.02.2002
Besvart: 13.02.2002 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp):


Les hele debatten