Spørretimespørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til utdannings- og forskningsministeren

Om at Regjeringen vil gjøre det langt lettere å etablere private skoler og øke støtten til slike, og hvorvidt dette betyr at ressurser vil bli prioritert til dem fremfor den offentlige skolen

Datert: 14.03.2002
Besvart: 20.03.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Vidar Bjørnstad (A)

Spørsmål

Vidar Bjørnstad (A): Ifølge Vårt Land den 14. mars 2002 vil Regjeringen gjøre det langt lettere å etablere private skoler og øke støtten til disse skolene fra 85 pst. til 90 pst.

Betyr dette at Regjeringen vil prioritere ressurser til private skoletilbud fremfor en styrking av den offentlige skolen, som er for alle?


Les hele debatten