Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruksministeren

Om ev. å pålegge landbrukskontorene en raskere saksbehandling, da et par som i fjor solgte småbruket sitt, ennå ikke har fått oppgjøret fordi søknaden ikke er behandlet

Datert: 14.03.2002
Besvart: 20.03.2002 av landbruksminister Lars Sponheim

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I avisen Glåmdalen av 2. mars 2002 kan vi lese om et par som i fjor solgte småbruket sitt, blant annet på grunn av økonomi. De har ennå ikke fått oppgjøret, da landbrukskontoret ikke har behandlet søknaden.

Synes statsråden dette er en akseptabel tid å vente, eller vil statsråden på generelt grunnlag pålegge de kommunale/fylkeskommunale landbrukskontor en raskere saksbehandling, slik at ventetiden for selger og kjøper blir så kort som overhodet mulig?


Les hele debatten