Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til finansministeren

Om hvorvidt forsikringsselskaper kan binde opp kundene opptil ett år ved inngåelse av forsikringsavtale, og om konkurransesituasjonen etter de mange fusjonene

Datert: 14.03.2002
Besvart: 20.03.2002 av finansminister Per-Kristian Foss

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Mener statsråden at forsikringsselskapene kan binde opp sine kunder opptil ett år ved inngåelse av forsikringsavtale og at de mange fusjoner i forsikringsbransjen gjør at konkurransesituasjonen for norske forbrukere er reell, og hvilken betydning dette har hatt å si for forsikringspremien til norske forbrukere?


Les hele debatten