Spørretimespørsmål fra Gunhild Elise Øyangen (A) til helseministeren

Om å sørge for at mandatet for en ny nemd for bioteknologi ikke legger opp til en for restriktiv holdning

Datert: 15.01.1998
Besvart: 21.01.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Gunhild Elise Øyangen (A)

Spørsmål

Gunhild Elise Øyangen (A): Vil helseministeren ved oppnevning av ny nemnd for bioteknologi sørge for at mandatet ikke legger opp til en så restriktiv holdning at Norge kommer i utakt med internasjonale forskningsmiljø når det gjelder nye medisinske landevinninger som kan gi syke mennesker bedre hjelp?


Les hele debatten