Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til nærings- og handelsministeren

Om at Garanti-Instituttet for Eksportkreditt er involvert i omstridte damprosjekter i utviklingsland, og om samsvar mellom nærings- og utviklingspolitikk i disse tilfellene

Datert: 14.03.2002
Besvart på vegne av: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 20.03.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Garantiinstituttet for Eksportkreditter (GIEK) er involvert i flere omstridte damprosjekter i utviklingsland, blant annet et NCC-prosjekt i den Dominikanske Republikken, og Bujagali Hydropower project i Uganda som Norske Veidekke er involvert i.

Mener Regjeringen det er samsvar mellom norsk næringspolitikk og utviklingspolitikk i disse tilfellene, og mener Regjeringen at hensynet til hva som er utviklingsfremmende bør ligge til grunn for hvilke prosjekter GIEK skal støtte i utviklingsland?


Les hele debatten