Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Om tiltak som kan motvirke at prisforskjellene på norske og nabolandenes matvarer øker, da store forskjeller sterkt vil redusere landbrukets overlevelsesevne

Datert: 14.03.2002
Besvart: 20.03.2002 av landbruksminister Lars Sponheim

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Det er en utbredt oppfatning at store prisforskjeller på norske og nabolandenes matvarepriser sterkt vil redusere landbrukets overlevelsesevne. Prisene på dagligvarer i Sverige ligger 20 til 25 pst. over EU-gjennomsnittet, og den svenske regjeringen foretar grep som styrker konkurransen for å oppnå lavere matvarepriser.

Hvilke tiltak forbereder statsråden som kan motvirke at prisforskjellene øker?


Les hele debatten