Spørretimespørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til olje- og energiministeren

Om at NVE forhindrer nettselskapene i å tilby akontofaktura, som hjelper mange kunder til å unngå betalingsproblemer når strømforbruket er høyest

Datert: 14.03.2002
Besvart: 10.04.2002 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): BKK Nett og enkelte andre tilbyr nå a konto faktura. Dette hjelper mange kunder å unngå betalingsproblemer i vinterhalvåret når strømforbruket er høyest. Dette er et problem flere sosialkontor har påpekt. NVE har i brev til BKK påpekt at tilbudet strider mot forskriftene om måling, avregning mv.

Mener statsråden at det er riktig av myndighetene å forhindre nettselskapene i å tilby kundene en betalingsform som kan bidra til å gjøre det enklere for kundene å betale strømregningen?


Les hele debatten