Spørretimespørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til miljøvernministeren

Om å støtte opp om det nederlandske initiativet til å forby bromerte flammehemmere, som har flere av de samme farlige egenskapene som PCB

Datert: 14.03.2002
Besvart: 10.04.2002 av miljøvernminister Børge Brende

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): Forskning i mange land viser at bromerte flammehemmere (BFH) har flere av de samme farlige egenskapene som for eksempel PCB. Den nederlandske regjeringa går nå foran andre EU-land og innfører forbud mot en utbredt, bromholdig flammehemmer (TBBPA). Tiltak er på vei også på EU-nivå, men disse tiltakene kommer ikke til gå like langt som det nederlandske forbudet, i hvert fall ikke foreløpig.

Kommer statsråden til å foreta seg noe for å støtte opp om det nederlandske initiativet?


Les hele debatten