Spørretimespørsmål fra Petter Løvik (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å gi overgangsreglar for opptak til den nye maritim-tekniske fagskulen som gjer det muleg å rekruttere søkjarar

Datert: 16.01.1998
Besvart: 21.01.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Opptaksreglane til den nye maritim-tekniske fagskulen krev at søkjar har avlagt fagprøve og fagbrev som matros, fiskar eller motormann. Dei første fagbreva blir avlagde sommaren 1998, lenge etter at søknadsfristen til fagskulen er ute.

Vil statsråden gi overgangsreglar for dette skuleslaget som gjer det muleg å rekruttere søkjarar til den maritime offisersutdanninga?


Les hele debatten