Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til justisministeren

Om begrunnelsen for å legge ned Tanum asylmottak, som Røde Kors har etablert som et godt fungerende mottak

Datert: 16.01.1998
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 21.01.1998 av kommunal- og regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Samtidig med statsrådens gledelige liberalisering av asylpolitikken, varsler Justisdepartementet nedlegging av Tanum asylmottak. Røde Kors har etablert Tanum som et godt fungerende mottak. Det tar tid å bygge opp nettverk i forhold til skole, helsevesen, juridisk bistand og lignende, og nedlegging av Tanum kan svekke mottaksapparatet i en tid hvor vi trolig vil motta flere asylsøkere. Røde Kors er ikke tatt med på råd i saken.

Hva er begrunnelsen for å legge ned Tanum asylmottak?


Les hele debatten