Spørretimespørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til olje- og energiministeren

Om målinger på Snøhvit-feltet som sikrer at naturgassen ikke gir opphav til radioaktivt avfall i rørsystemer og utstyr, noe som kan skape risiko for arbeidstakerne

Datert: 22.03.2002
Besvart: 10.04.2002 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): Alle gassfelt inneholder radon. Radon har kort levetid, og omdannes til radioaktivt bly som avsettes i rørsystemer og i utstyr som håndterer naturgass. Slike radioaktive avsetninger kan skape risiko for arbeidstakerne. Flere europeiske land er i ferd med å innføre grenseverdier for radioaktivitet i naturgass.

Har det i forbindelse med Snøhvit-feltet vært foretatt målinger som sikrer at gassen ikke gir opphav til radioaktivt avfall - eller er i strid med kommende europeiske grenseverdier?


Les hele debatten