Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til finansministeren

Om finansministerens uttalelse om at kommunenes budsjettanslag for eiendomsskatt på kraftverk og andre inntekter av og til har mer preg av ønsketenkning enn realistiske prognoser

Datert: 20.03.2002
Besvart: 10.04.2002 av finansminister Per-Kristian Foss

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): I mitt spørsmål til finansministeren i den ordinære spørretime 13. mars i år angående eiendomsskatt på kraftverk, uttalte finansministeren følgende: Det må, uten spesielt å gå inn på Kvinesdal kommune, kunne sies at av og til har vel kommunenes budsjettanslag både for denne type skatteinntekter og for andre inntekter et preg av mer ønsketenkning enn av realistiske prognoser."

Hva legger statsråden i dette?


Les hele debatten