Spørretimespørsmål fra Annelise Høegh (H) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om å gi tillatelse til utleie av sykepleiere, slik at bl.a. utenlandske firmaer kan bidra til å avhjelpe den akutte krisen ved norske sykehus

Datert: 16.01.1998
Besvart: 21.01.1998 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H): Statsråden uttalte til NRK 15. januar 1998 at hun hadde mange innvendinger mot utleie av sykepleiere. Hun ville derfor ikke love å gi utleietillatelse til en rekke firmaer som tilbyr utleie av arbeidstagere med denne type kompetanse. Situasjonen nå er at Norge har et akutt underskudd på sykepleiere, og at utenlandsk arbeidskraft er nødvendig for å sikre nordmenns liv og helse.

Vil statsråden i denne situasjonen fortsatt nekte utenlandske firmaer å bidra til at den akutte krisen ved norske sykehus blir avhjulpet?


Les hele debatten