Muntlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Om hvordan målet om å bli nettoeksportør av kraft skal nås, når tiltakene statsråden støtter ikke engang er nok til å dekke økningen i innenlandsk etterspørsel

Datert: 20.02.2002
Besvart: 20.02.2002 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP):


Les hele debatten