Spørretimespørsmål fra Reidun Gravdahl (A) til sosialministeren

Om tiltak for at mennesker med opphold på humanitært grunnlag skal få dekket sine behov for nødvendige tekniske hjelpemidler

Datert: 16.01.1998
Besvart: 28.01.1998 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Reidun Gravdahl (A)

Spørsmål

Reidun Gravdahl (A): En eldre bosniske dame som er kommet for familiegjenforening, får ikke sine behov for hjelpemidler dekket fordi hun ikke har status som flyktning.

Hva vil statsråden gjøre for at mennesker med opphold på humanitært grunnlag i framtiden vil få de nødvendige tekniske hjelpemidlene?


Les hele debatten