Spørretimespørsmål fra Inge Ryan (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om retningslinjer som kan gi en bred og representativ sammensetning av statlige utvalg, styrer og råd mht. geografi, kjønn, alder og yrkesbakgrunn

Datert: 09.04.2002
Besvart: 17.04.2002 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Inge Ryan (SV)

Spørsmål

Inge Ryan (SV): Staten oppnevner hvert år en rekke utvalg, styrer og råd. Mange av utvalgene er viktige premissleverandører for beslutninger som senere blir tatt i regjering, storting og andre organer. Det er derfor viktig med en bred og representativ sammensetning når utvalg mv. skal oppnevnes. Både hensynet til geografi, kjønn, alder og yrkesbakgrunn må vektlegges nøye.

Har Regjeringen retningslinjer som ivaretar nevnte hensyn i forbindelse med oppnevnelsen av statlige utvalg, styrer og råd mv.?


Les hele debatten