Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Om manglende uttransportering av kriminelle personer fordi politiets tjenestemenn mener avtaleverket ikke er godt nok mht. overtidsbetaling

Datert: 10.04.2002
Besvart: 17.04.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I flere medieoppslag har det i det siste vært vist til at kriminelle personer som skulle vært utvist fra landet, fremdeles er her fordi politiets tjenestemenn mener at avtaleverket ikke er godt nok mht. overtidsbetaling. Mangel på uttransportering påfører det norske samfunnet vesentlige kostnader, blant annet i form av kriminalitet.

Hva vil statsråden gjøre for å få ryddet opp i dette forholdet?


Les hele debatten