Spørretimespørsmål fra Ivar Østberg (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Om hvor langt man er kommet med å vurdere beviskrav mv. tilknyttet billighetserstatning for rom og romanifolket, og med å utrede en egen erstatningsordning for dem som ble tvangssterilisert

Datert: 14.03.2002
Besvart: 17.04.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Ivar Østberg (KrF)

Spørsmål

Ivar Østberg (KrF): Rom og romani hevder det er for vanskelig å få billighetserstatning. I Innst. S. nr. 145 for 2000-2001 ber kommunalkomiteen Regjeringen foreta en vurdering av beviskravene og av kravene til sammenlignbarhet. Videre bad de nåværende regjeringspartiene, SV og Sp Regjeringen utrede en egen erstatningsordning for personer som var blitt tvangssterilisert. Mange av rom/romani som ble utsatt for overgrep, er nå gamle, og det haster med å finne løsninger.

Hvor langt er man kommet med dette arbeidet?


Les hele debatten