Spørretimespørsmål fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til justisministeren

Om tiltak for å bedre situasjonen for prostituerte, med henvisning til en rapport om vold mot prostituerte i Bergen

Datert: 11.04.2002
Besvart: 17.04.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda C. Hofstad Helleland (H): 12. mars i år ble det lagt frem en rapport om vold mot prostituerte i Bergen. Denne rapporten avslørte særdeles urovekkende tilstander. Prostituerte blir blant annet kidnappet over flere dager, utsatt for grov vold og mishandling. Sakene anmeldes sjelden.

Hva kan statsråden gjøre for å bedre situasjonen for de prostituerte, og hvilke konkrete tiltak kan han tenke seg å sette i verk for å beskytte denne så utsatte gruppen?


Les hele debatten