Spørretimespørsmål fra Gunn Olsen (A) til sosialministeren

Om når Velferdsalliansen kan forvente å få svar på søknaden om tilskudd over statsbudsjettet til sin virksomhet i inneværende år

Datert: 11.04.2002
Besvart: 17.04.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Gunn Olsen (A)

Spørsmål

Gunn Olsen (A): Velferdsalliansen har i forbindelse med statsbudsjettet for 2002 søkt om tilskudd på 700 000 kr over kap. 614 post 70. Ifølge informasjon fra foreningen, skulle de få svar på søknaden fra Sosial- og helsedirektoratet i løpet av mars.

Når kan Velferdsalliansen forvente å få svar på søknad om penger til virksomhet i inneværende år, og vil statsråden sørge for en positiv behandling av søknaden?


Les hele debatten