Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om det at Skien kommune tilbyr tre rullestolbrukere i grunnskolen å gå på en annen skole enn den de naturlig sogner til, i stedet for at denne tilrettelegges for rullestolbrukere

Datert: 11.04.2002
Besvart: 17.04.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Sigbjørn Molvik (SV)

Spørsmål

Sigbjørn Molvik (SV): Skien kommune tilbyr tre rullestolbrukere i grunnskolen å gå på en annen skole enn den de naturlig sogner til i stedet for å tilrettelegge skolen i nærmiljøet på en tilfredsstillende måte for rullestolbrukere.

Mener statsråden at dette er i samsvar med opplæringslova § 8-1 der det heter: "Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til.", og § 9-3, som sier: "Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behovet deira."?


Les hele debatten