Muntlig spørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til sosialministeren

Om omsorgen for aldersdemente, og å gjøre noe med pleiefaktor og bemanningsnorm i sykehjemmene

Datert: 13.03.2002
Besvart: 13.03.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp):


Les hele debatten