Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 17.04.2002
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I forbindelse med debatten om modernisering, effektivisering og forenkling i offentlig sektor 31. januar 2002, ble det fattet vedtak om at "Stortinget ber Regjeringen sikre offentlig sektors evne til å rekruttere og beholde arbeidskraft gjennom likelønn for kvinner og menn og en offensiv lønns- og arbeidsgiverpolitikk".

På hvilken måte vil statsråden følge opp dette vedtaket?


Les hele debatten