Spørretimespørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til miljøvernministeren

Om støyplagene i forbindelse med Regionfelt Østlandet

Datert: 17.04.2002
Besvart: 24.04.2002 av miljøvernminister Børge Brende

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): Onsdag 24. april er utpekt til "støyfri dag". I ordinær spørretime 17. april d.å. ble det opplyst at støyplagene i forbindelse med Regionfelt Østlandet vil berøre 305 boliger. Dersom støykonsesjonen for Rødsmoen legges til grunn for regionfeltkonsesjonen, er det opplyst at 900 eiendommer, herav 450 boliger, blir berørt.

Betyr dette at konsesjonsgrunnlaget justeres fra sak til sak uten hensyn til generelle bestemmelser om støyforurensing?


Les hele debatten