Spørretimespørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til fiskeriministeren

Om å vurdere en løsning for havnestrukturen i Oslofjord-området som utnytter kapasiteten ved Borg havn og i Moss og Halden, framfor å etablere en ny containerhavn på Kambo

Datert: 18.04.2002
Besvart: 08.05.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Forstudien om havnestrukturen i Oslofjord-området anbefaler som en av løsningene etablering av ny containerhavn på Kambo. Moss kommune ønsker ikke en slik etablering som vil ødelegge verdifulle strandområder i strid med rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden. Bare ved Borg havn er det tilstrekkelig med arealer til å håndtere hele containermengden fra Oslo havn. Det er også ledig havnekapasitet i Moss og Halden.

Vil statsråden også vurdere en løsning som utnytter denne kapasiteten framfor en helt ny havn på Kambo?


Les hele debatten