Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til olje- og energiministeren

Om å medvirke til realisering av Statnetts nettforsterkningsplaner, slik at kraftflyten sikrer forbrukerne i det nordiske kraftmarkedet reell konkurranse

Datert: 18.04.2002
Besvart: 24.04.2002 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Statnett forventer at det blir færre flaskehalser i kraftlinjenettet i årene framover. Grunnlaget for denne forventningen er at Statnett har flere konkrete planer for forsterkninger av linjenettet.

Vil statsråden medvirke til at de nettforsterkninger som Statnett har planer om blir realisert, slik at kraftflyten sikrer forbrukerne i det nordiske kraftmarkedet reell konkurranse?


Les hele debatten