Spørretimespørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til samferdselsministeren

Om ferjetilbodet for innbyggjarane på Lerøy og Bjelkarøy i Sund kommune, då dispensasjon for bruk av noverande ferje går ut 30. april

Datert: 18.04.2002
Besvart: 24.04.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): Ved budsjetthandsaminga sist haust slo Stortinget fast at det framleis skulle vera eit ferjetilbod mellom Klokkarvik-Lerøy-Bjelkarøy-Hjellestad i Sund kommune. Dispensasjon for bruk av noverande ferje går ut 30. april d.å.

Kva har statsråden gjort for at innbyggjarane på Lerøy og Bjelkarøy skal ha eit ferjetilbod etter 1. mai d.å.?


Les hele debatten