Muntlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til landbruksministeren

Om følgene for distriktsjordbruket og de mindre brukene av å innføre en melkebørs (omsettelige melkekvoter), som Finansdepartementet mener staten kan spare 3-4 mrd. kr på

Datert: 20.03.2002
Besvart: 20.03.2002 av landbruksminister Lars Sponheim

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp):


Les hele debatten