Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om det foreslåtte utvalget som skal se på ulike sider ved drap og alvorlige voldshandlinger begått av sinnslidende

Datert: 21.01.1998
Besvart: 28.01.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): I St.meld. nr. 25 (1996-97) foreslo departementet at det skulle nedsettes et utvalg for å se på ulike sider ved draps- og alvorlige voldshandlinger begått av sinnslidende.

Er dette utvalget nå i arbeid, og når kan en forvente et resultat av undersøkelsene?


Les hele debatten