Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om oppfølging av stortingsvedtak om å sikre offentlig sektors evne til å rekruttere og beholde arbeidskraft gjennom likelønn for kvinner og menn og en offensiv lønns- og arbeidsgiverpolitikk

Datert: 24.04.2002
Besvart: 08.05.2002 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I forbindelse med debatten om modernisering, effektivisering og forenkling i offentlig sektor 31. januar 2002, ble det fattet vedtak om at "Stortinget ber Regjeringen sikre offentlig sektors evne til å rekruttere og beholde arbeidskraft gjennom likelønn for kvinner og menn og en offensiv lønns- og arbeidsgiverpolitikk".

På hvilken måte vil statsråden følge opp dette vedtaket?


Les hele debatten