Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 15.04.2002
Spørsmålet er trukket tilbake

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Under behandlingen av statsbudsjettet for inneværende år den 12. desember 2001 gjorde Stortinget følgende enstemmige vedtak: "Stortinget ber Regjeringen sørge for at Kreftregisteret består som selvstendig institusjon i helseforetaket Radiumhospitalet. Kreftregisteret skal ha eget styre og budsjettkapittel."

Hva er grunnen til at dette eksterne styret for Kreftregisteret ennå ikke er oppnevnt?


Les hele debatten