Spørretimespørsmål fra Åsa Elvik (SV) til helseministeren

Om at styret i Hålogalandssykehuset har vedteke å stenge fødeavdelingane ved Stokmarknes, Narvik og Harstad sykehus i fire veker sommaren 2002 for å spare pengar

Datert: 18.04.2002
Fremsatt av: Geir-Ketil Hansen (SV)
Besvart: 08.05.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Åsa Elvik (SV)

Spørsmål

Åsa Elvik (SV): Styret i Hålogalandsykehuset vedtok tysdag 16. april d.å. å stenge fødeavdelingane ved Stokmarknes, Narvik og Harstad sykehus i fire uker sommaren 2002. Bakgrunnen for vedtaket er eit pålegg om å spare 45 mill. kr i helseforetaket. Ein anslår at ein sparar 500 000 kr ved å stenge dei nemnte fødeavdelingane. Stengingane fører til ei reisetid for enkelte fødande på opptil tre timar.

Meiner statsråden at tilbodet for dei fødande i distriktet blir akseptabel i stengingsperioden?


Les hele debatten