Spørretimespørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til forsvarsministeren

Om å garantere at norske soldater under amerikansk kommando i Afghanistan ikke bidrar til brudd på landminekonvensjonen eller andre brudd på internasjonal humanitær rett slik den forstås av Norge

Datert: 08.04.2002
Besvart: 08.05.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Norske soldater står under amerikansk kommando i Afghanistan. Norske soldater kan komme i krysspress i forhold til at USA og Norge ikke har undertegnet de samme folkerettslige instrumenter, og/eller at fortolkningen av internasjonal humanitær rett er ulik.

Kan statsråden garantere at norske soldater ikke bidrar til brudd på landminekonvensjonen (som USA ikke har undertegnet), eller på annen måte bidrar til brudd på internasjonal humanitær rett slik den forstås av Norge?


Les hele debatten