Spørretimespørsmål fra Bjørgulv Froyn (A) til samferdselsministeren

Om at rullestolbrukere ikke fikk benytte lokaltog i Oslo-området pga. egen og andres sikkerhet

Datert: 24.04.2002
Besvart: 08.05.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Bjørgulv Froyn (A)

Spørsmål

Bjørgulv Froyn (A): I mediene siste uke kom det fram at rullestolbrukere ikke fikk benytte lokaltog i Oslo-området på grunn av egen og andres sikkerhet. Dette er ikke akseptabelt. Norsk politikk skal være at mennesker med funksjonsnedsettelser skal kunne bruke de samme kommunikasjonsmidlene som andre. Samfunnet må planlegges slik at vi ikke har eller skaper barrierer og utestengsler for funksjonshemmede.

På hvilken måte vil statsråden løse problemet med at funksjonshemmede stenges ute fra offentlig kommunikasjon?


Les hele debatten