Spørretimespørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til sosialministeren

Om at flere organisasjoner, f.eks. Stiftelsen Landsforeningen Rettferd for Taperne, har kommet i vanskeligheter fordi de tidligst i mai får svar på søknad om støtte for 2002

Datert: 24.04.2002
Besvart: 08.05.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): Flere organisasjoner, f.eks. Stiftelsen Landsforeningen Rettferd for Taperne, som er helt avhengig av støtte for å kunne opprettholde sine organisasjoner og fortsette å hjelpe sine interessegrupper, har nå kommet i økonomiske vanskeligheter fordi de ikke får svar på sine søknader om støtte for 2002, før tidligst i mai.

Kan statsråden legge om prinsippene for saksbehandling til neste år, slik at søknadene kan behandles raskere og noe mer fleksibelt enn årets praksis?


Les hele debatten