Spørretimespørsmål fra Karl-Anton Swensen (Kp) til samferdselsministeren

Om å bekrefte at nødvendige midler vil bli gitt til investeringer, påkrevd vedlikehold og tilfredsstillende drift på Nordlandsbanen i fremtiden

Datert: 24.04.2002
Besvart: 08.05.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Karl-Anton Swensen (Kp)

Spørsmål

Karl-Anton Swensen (Kp): I den siste uken er det skapt betydelig usikkerhet med tanke på framtida til Nordlandsbanen. Det foreligger et behov på flere hundre millioner kroner på vedlikeholdssiden, og det er videre på det rene at det må investeres om lag 300 mill. kr for å få en moderne jernbane som tilfredsstiller publikums behov.

Kan statsråden bekrefte at det vil bli gitt nødvendige midler til det helt påkrevde vedlikeholdet og investeringer, og til tilfredsstillende drift på Nordlandsbanen i fremtiden?


Les hele debatten