Spørretimespørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til samferdselsministeren

Om rutiner for grunnundersøkelser i forkant av vegarbeider for å unngå belastingsras som det som har gått ved E6 i Malvik kommune

Datert: 25.04.2002
Besvart: 08.05.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): I Malvik kommune har det gått et belastningsras på rundt 20 mål som har tatt med seg deler av E6. Mye tyder på at raset skyldes masseoppfylling i forbindelse med motorveien. Dette er ett av flere eksempler på ras i forbindelse med eller i etterkant av vegarbeid.

Hvilke rutiner foreligger for grunnundersøkelser i forkant av slike arbeider, og hvilke tiltak vil statsråden sette i verk for å sørge for grundigere forundersøkelser i framtida?


Les hele debatten