Spørretimespørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til nærings- og handelsministeren

Om å bidra til å sikre drifta ved Berserk Fabrikker A/S i Kristiansund og Eide, i et distriktsområde med høy ledighet og få kvinnearbeidsplasser

Datert: 21.01.1998
Besvart: 28.01.1998 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): Drifta ved en av de få gjenværende fabrikker i tekstilbransjen i Norge, Berserk Fabrikker A/S i Kristiansund og Eide kommuner, er i ferd med å opphøre. Dette er ei mellomstor bedrift med høy kompetanse i et distriktsområde med høy arbeidsledighet og få kvinnearbeidsplasser.

Hvilke eventuelle hindringer er i veien for at Regjeringa kan bidra til en helhetlig tiltakspakke som kan sikre drifta for denne bedriften, og kan statsråden legge inn virkemidler som bidrar til ei positiv løsning?


Les hele debatten