Spørretimespørsmål fra Leif Lund (A) til forsvarsministeren

Om ikke å flytte utdanningen av Luftforsvarets brannvernsoldater fra Andøya til Rygge flystasjon før det foreligger en konsekvensutredning, spesielt for miljø og økonomi

Datert: 29.04.2002
Besvart: 08.05.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Leif Lund (A)

Spørsmål

Leif Lund (A): Forsvarsdepartementet vedtok i 1994 å etablere utdanning av Luftforsvarets brannvernsoldater lagt til Andøy. Jeg er nå kjent med at Forsvaret ønsker å flytte denne utdanningen til Rygge flystasjon. Dette uten at det er foretatt noen som helst konsekvensutredning, dette gjelder spesielt miljø eller økonomi.

Vil statsråden stoppe denne flyttingen inntil det foreligger en slik utredning?


Les hele debatten