Spørretimespørsmål fra Rune J. Skjælaaen (Sp) til utdannings- og forskningsministeren

Om hvorvidt det er riktig at Norge gjennom WTO er forpliktet til å gi økonomisk støtte til kommersielle, utenlandske skoler som etablerer seg her

Datert: 30.04.2002
Besvart: 08.05.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Rune J. Skjælaaen (Sp)

Spørsmål

Rune J. Skjælaaen (Sp): I henhold til dagens lovverk skal det ikke gis statstilskudd til private grunnskoler som drives kommersielt. I Dagsavisen 23. april i år ble det opplyst at Norge siden 1993 er forpliktet gjennom WTO til å tilkjenne økonomisk støtte til kommersielle, utenlandske skoler som etablerer seg i Norge.

Medfører disse opplysningene riktighet, og hvordan vil Regjeringen sikre at grunnskolesektoren ikke blir lagt ut som en ordinær handelsvare?


Les hele debatten