Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til utdannings- og forskningsministeren

Om å tilrettelegge for å kunne kombinere toppidrettsutvikling og -karriere med utdanning og studier ved høgskoler og universiteter

Datert: 29.04.2002
Besvart: 08.05.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Å sikre dagens og fremtidens topputøvere muligheten til å kunne kombinere toppidrettsutvikling/karriere med utdanning og studier ved høgskoler og universiteter har vært et tverrpolitisk mål. Det er grunn til å tro at vi ikke har nådd målsettingen som var nedfelt i St.meld. nr. 41 for 1991-92 å kunne kombinere idrettskarrieren med utdanning rettet mot fremtidig yrke.

Hvordan kan statsråden, i samarbeid med idretten, bidra med tilrettelegging for at målet kan oppnås?


Les hele debatten